GRATIS DOKUMENT

Här kan ni hitta allt från stöddokument till skolan till andra ”bra att ha”-dokument. Jag kommer börja fylla på denna sida eftersom med nya dokument och filer för nedladdning! Gillar ni dokumenten får ni gärna dela sidan.

Här kan ni hitta allt från stöddokument till skolan till andra ”bra att ha”-dokument. Jag kommer börja fylla på denna sida eftersom med nya dokument och filer för nedladdning! Gillar ni dokumenten får ni gärna dela sidan.

Tack!


Stöddokument för skolan 1:1

Det här dokumentet syftar till att hjälpa skolan i anpassningen kring ert barn. Du känner barnet bäst och därför är det bra att hjälpa skolan kring vilken sorts behov ditt barn har. Det här dokumentet ger en bra grund för skolan att utgå ifrån. Ladda ned, skriv ut, fyll i och ta med till skolan vid nästa möte kring ert barn.


MATSCHEMA MED FÄRGKODER!

Detta är ett enkelt matschema med färgkoder som fungerar för middagar men det finns även plats för helgen. Den är rymlig och går att använda även för lunch!